รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์

โพสต์30 มิ.ย. 2557 07:38โดยkannika S
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน ที่ผ่านมา  โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม " รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์" ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพยิ่ง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ สืบสาน และเผยแพร่กวีนิพนธ์อันแสดงถึงอัจฉริยะ และความสามารถของท่านในด้านกวีนิพนธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสืบไป

Comments