Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายพีรวัฒน์ ขุนแก้ว พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

รงเรียนราษฎร์บำรุงนำโดยผู้บริหารและคณะครูร่วมกับ คุณหมอ รพ.สต.โนนสะอาดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ปีการศึกษา 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 นำทีมโดย ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ม.6 ร่วมกับ ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุงช่วยกันทำความสะอาดละพ่นหมอกควันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ในบริเวณโรงเรียนราษฎร์บำรุง เพื่อเตรียมเปิดเรียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
กิจกรรมค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทองกิจกรรมค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทองกิจกรรมค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทองกิจกรรมค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทองกิจกรรมค่ายลูกเสือฯ ณ โรงเรียนบ้านบ่อทอง