เช้านี้ที่ราษฎร์บำรุง

วันที่โพสต์: 3 ธ.ค. 2013, 6:36:07

กิจกรรมคลายหนาวก่อนเช้าเรียนตอนเช้า คุณครูแต่ละชั้นให้นักเรียนกิจกรรมจิตศึกษานอกห้องเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย