กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI

วันที่โพสต์: 4 พ.ย. 2013, 13:58:42

กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ ๓) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมือง และโรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดกำหนดการ http://www.cres.in.th/.../uploads/2013/11/schedule.pdf