การพัฒนาระบบ QA and CQI

วันที่โพสต์: 24 พ.ย. 2013, 4:57:35

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โดยการนำของท่าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อาจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์ (มมส.) อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก (มมส.) ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศ ทีมงานลำปลายมาศ คณะผู้บริหารและครู จาก ๒๒ โรงเรียน