คลีนิกเกษตร

วันที่โพสต์: 5 มิ.ย. 2012, 6:43:15

ด้วยโรงเรียนราษฎร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมคลีนิกเกษตรที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่เพื่อวันที่ 4 พ.ค. 55 ที่ผ่านมา โดยในงานโรงเรียนได้จำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตของโรงเรียน และจัดนิทรรศการเกษตรพอเพียงในสถานศึกษาเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้มาร่วมงาน