โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์: 21 พ.ค. 2013, 13:09:25

โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการตามโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน เพื่อคัดกรองผู้เรียนและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียน