โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์: 26 พ.ค. 2014, 4:30:57

เมื่อวันที่ 12 - 15 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ขึ้น เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล รายชั้น และปรับความรู้พื้นฐานเพื่อการเรียนของผู้เรียน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1