กิจกรรมจิตศึกษาของน้องอนุบาลกับผู้ปกครอง

วันที่โพสต์: 5 ส.ค. 2013, 3:57:37

ด้วยโรงเรียนราษาฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมจิตศึกษาตอนเช้าของน้องอนุบาลร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความคำคัญของการศึกษาเด็กและนำกิจกรรมไปดำเนินการต่อที่บ้านปลูกฝังให้เด็กเล็ก ๆ รู้จักการแสดงความรักด้วยการโอบกอดกัน และมารยาทในการรับสิ่งของจากผู้อื่น