ติดตามผลโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

วันที่โพสต์: 12 มิ.ย. 2013, 14:48:16

ศน.ประเมิน บุญเสนา ได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนราษฎร์บำรุงเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน