กิจกรรม


กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์29 มิ.ย. 2559 21:02โดยโรงเรียนราษฏร์บำรุง สพป.ชัยภูมิ 1

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันแม่ 2557

โพสต์13 ส.ค. 2557 03:06โดยโรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำนักเรียนแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุดว่า หนึ่งเดียวคือแม่ โดยการสนับสนุนของ ผอ.สมศักดิ์ การประกอบ ฝึกซ้อมโดย ครูณิชนันท์  ฝ่ายอุประและคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง

ปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติ

โพสต์17 ก.ค. 2557 18:56โดยkannika S


เมื่อวันที่  16   กรกฎาคม  2557  ที่ผ่านมา ท่านผู้อำนวยการสมศักดิ์  การประกอบ  คณะครู  พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนราษฎร์บำรุง   ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เสริม   เพื่อเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บริเวณแปลงเกษตรพอเพียงในโรงเรียน

รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์

โพสต์30 มิ.ย. 2557 07:38โดยkannika S

เมื่อวันที่  26  มิถุนายน ที่ผ่านมา  โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม " รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์" ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพยิ่ง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ สืบสาน และเผยแพร่กวีนิพนธ์อันแสดงถึงอัจฉริยะ และความสามารถของท่านในด้านกวีนิพนธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสืบไป

ยินดีต้อนรับ ผอ. สมศักดิ์ การประกอบ

โพสต์9 มิ.ย. 2557 20:40โดยkannika S

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองโรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้รับเกียรติจากท่านรอง ศักดิ์สว่าง สายโส  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานในงานเลี้ยง 

โครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน

โพสต์25 พ.ค. 2557 21:30โดยkannika S

เมื่อวันที่  12 - 15  พ.ค. 2557  ที่ผ่านมา โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเตรียมต้นกล้าพัฒนาผู้เรียน ขึ้น เพื่อศึกษาศักยภาพของผู้เรียนรายบุคคล  รายชั้น  และปรับความรู้พื้นฐานเพื่อการเรียนของผู้เรียน ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

บัวลอยสามสี

โพสต์29 ธ.ค. 2556 05:23โดยโรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556  ที่ผ่านมา  โรงเรียนราษฎร์บำรุงได้รับเกียรติจาก ศน.วัฒนาพร  ตังอำนวย  เป็นวิทยากรภายนอกสอนนักเรียนทำบัวลอยสามสี

เช้านี้ที่ราษฎร์บำรุง

โพสต์2 ธ.ค. 2556 22:36โดยโรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง

กิจกรรมคลายหนาวก่อนเช้าเรียนตอนเช้า คุณครูแต่ละชั้นให้นักเรียนกิจกรรมจิตศึกษานอกห้องเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นแก่ร่างกาย

การพัฒนาระบบ QA and CQI

โพสต์23 พ.ย. 2556 20:57โดยโรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ได้รับการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน โดยการนำของท่าน รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อาจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์ (มมส.) อาจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก (มมส.) ครูใหญ่วิเชียร ไชยบัง ครูใหญ่โรงเรียนลำปลายมาศ ทีมงานลำปลายมาศ คณะผู้บริหารและครู จาก ๒๒ โรงเรียนกำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI

โพสต์4 พ.ย. 2556 05:58โดยkannika S

กำหนดการพัฒนาระบบ QA and CQI (กลุ่มที่ ๓) ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว อำเภอเมือง และโรงเรียนราษฎร์บำรุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

 ดาวน์โหลดกำหนดการ   http://www.cres.in.th/.../uploads/2013/11/schedule.pdf

1-10 of 31