วันแม่ 2557

โพสต์13 ส.ค. 2557 03:06โดยโรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2557 เวลา 18.00 น.โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าใหญ่ นำนักเรียนแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชื่อชุดว่า หนึ่งเดียวคือแม่ โดยการสนับสนุนของ ผอ.สมศักดิ์ การประกอบ ฝึกซ้อมโดย ครูณิชนันท์  ฝ่ายอุประและคณะครูโรงเรียนราษฎร์บำรุง
ą
1.jpg
(86k)
โรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง,
17 ส.ค. 2557 19:55
ą
2.jpg
(133k)
โรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง,
13 ส.ค. 2557 03:06
ą
3.jpg
(121k)
โรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง,
13 ส.ค. 2557 03:06
ą
4.jpg
(135k)
โรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง,
13 ส.ค. 2557 03:06
ą
5.jpg
(134k)
โรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนราษฏร์บำรุง,
13 ส.ค. 2557 03:06
Comments