พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

วันที่โพสต์: 6 มิ.ย. 2012, 4:38:27

วันนี้เมื่อเวลา 09.09 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน นายจิระพงษ์ บุญเสนา เป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนราษฎร์บำรุงอย่างเป็นทางการ โดยผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนร่วมเปิดบัญชีใหม่และฝากเงินกับธนาคารโรงเรียนอย่างมีความสุขกันถ้วนหน้า