สู่ถนน คนดี จิตศึกษา PBL.

วันที่โพสต์: 9 ต.ค. 2013, 6:46:52

ด้วยโรงเรียนราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และนำเสนอผลงานนักเรียนใน 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา ก่อนปิดเรียน