กำหนดการเปิดภาคเรียน

วันที่โพสต์: 9 ธ.ค. 2011, 16:45:11

โรงเรียนราษฎร์บำรุง เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดทำการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 /2555 ในวันจันทร์ ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555