รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์

วันที่โพสต์: 30 มิ.ย. 2014, 14:38:47

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา โรงเรียนราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม " รำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์" ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีตาแด่สุนทรภู่ ซึ่งเป็นครูภาษาไทยที่ทุกคนควรเคารพยิ่ง อีกทั้งยังได้เรียนรู้ สืบสาน และเผยแพร่กวีนิพนธ์อันแสดงถึงอัจฉริยะ และความสามารถของท่านในด้านกวีนิพนธ์อันเป็นเอกลักษณ์ของท่านสืบไป