ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนราษฎร์บำรุง

บ้านโนนมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210

โทรศัพท์ 044-870300 http://rbr.chaiyaphum1.go.th